Pályázatról

Projekt címe :  Személyiség- és közösségfejlesztés a drámapedagógia segítségével a Svetitsben

 Projektidőszak kezdete: 2017.11.01. 

Projekt fizikai megvalósulása: 2019.11.01. 

A projekt célja, a Felhívásban meghatározottak szerint az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése.

Célcsoport:

  • saját diákjaink, és az általános iskolások településünkön, megyénkben, akik számára a programokat szervezzük,
  • két év alatt várhatóan 560 fő gyermek kerül bevonásra (saját gimnazista tanulók, általános iskolások,
  • az Iskola diákjai mellett a projektbe célcsoportként bevonásra kerül az együttműködő partnerként részt vevő iskolákban tanuló gyermekek egy része is, mely várhatóan 55 főt jelent,
  • tantestületünk minimum 30%-a bevonásra kerül a továbbképzések, módszertani anyagok kidolgozása, a programok szervezése, lebonyolítása folytán (a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztése megfelelően valósulhasson meg, elengedhetetlen a fejlesztő tevékenységekért felelős, vagy ezekben részt vevő dolgozók felzárkóztatása, informálása, felkészítése is, hiszen ennek hiányában a tudás átadása, a személyre szabott fejlesztés sem valósulhat meg megfelelően),
  • diákok szülei, akiket rendszeresen tájékoztatunk a programokról, és egy szülői projektnapon bemutatjuk az elért eredményeket.

Célunk, hogy:

 olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.